Adresgegevens en openingstijden

Meijer Parket
Coevorderweg 139
Slagharen - Halfweg - de Krim
Telefoon: 0523-682373
E-mail: info@meijer-parket.nl

KvK. nummer: 05033933 Handelsregister Zwolle
BTW nummer: NL 8020.70.103

CBW-erkend.

Leveringsvoorwaarden gedeponeerd op 30-01-1990
ter griffie v/d Arrondissementsrechtbank te Almelo ,
onder nummer 10/11/1990

Goede en gratis parkeermogelijkheid voor de deur.